Miljöpolicy för Jeff & John Bud och Transport AB

Ökande koldioxidutsläppen och växthuseffekten som vi kan påverka.

Vi skall arbeta för att skydda och förbättra miljön genom att se till att våra transporter har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Det gör vi på följande sätt:

  • Alla våra medarbetare har ett ansvar för miljön i det dagliga arbetet.
  • Vi strävar efter att alla chaufförer skall köra sparsamt, sk. eko Driving.
  • dvs minska bränsleförbrukningen och med det även koldioxidutsläppen.
  • Genom utbyggt datorsystem och samlastning av uppdragen minska körsträckan för varje fordon i företaget samt upprätthålla en god lönsamhet.
  • Att använda närmaste fordon för transporten för att undvika onödigt långa transportsträckor utan gods.
  • Kontinuerligt byta ut fordon för att hålla så jämna steg med den nya tekniken som möjligt.
  • Påverka leverantörer och verkstäder att utveckla samt använda så miljöanpassade produkter som möjligt.
  • Genom att köpa miljömärkt till både fordon och till vårt kontor.
  • Samarbete med återvinningsföretag för att samla in och sortera våra kunders samt vårt eget förbrukade kontorsmaterial samt elektronikutrustning.
  • Vi reviderar vår miljöpolicy en gång per år.